2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023_