Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023.

Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.