Donacije i sponzorstva Pročitaj više...
Proračun Grada Gline za 2016,. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Proračun Grada Gline za 2016,. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu Pročitaj više...
Popis ostalih ugovora sklopljenih u 2015. godini. Registar okvirnih sporazuma o javnoj nabavi sklopljenih u 2012., 2013., 2014. i 2015. godini i ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma Registar ugovora bagatelne nabave sklopljenih u 2015. godini Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2014. i 2015. godini Pročitaj više...
Financijski izvještaji Grada Gline za 2015. godinu. Pročitaj više...
Financijski izvještaji – 30.09.2015. Pročitaj više...