Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2023.