1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2022.

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2022