NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline 2014/15

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD  GLINA GRADONAČELNIK KLASA: 604-02/14-01/03 URBROJ: 2176/20-02-14-3 Glina,  03. studeni 2014. Grad Glina raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline Grad Glina će u školskoj godini 2014/15. dodijeliti 5 stipendija studentima s područja Grada Gline u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 800,00 kn. Pravo prijave na natječaj imaju redovni [...]

By |2016-05-23T10:14:52+02:005. studenoga 2014.|Natječaj|

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline 2014/15

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADONAČELNIK KLASA: 604-02/14-01/02 URBROJ: 2176/20-02-14-7 Glina,  03. studeni 2014. Grad Glina raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline Grad Glina će u školskoj godini 2014/15. dodijeliti 5 stipendija u pojedinačnom iznosu od 400,00 kn mjesečno učenicima srednjih [...]

By |2016-05-23T10:15:22+02:005. studenoga 2014.|Natječaj|

Dopuna Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADONAČELNIK   KLASA: 402-07/14-01/02 URBROJ: 2176/20-04-14-27 Glina, 19.09.2014. godine GRAD GLINA u suradnji sa FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST o b j a v lj u j e D O P U N U Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih [...]

By |2016-05-23T10:15:10+02:0019. rujna 2014.|Natječaj|

JAVNI NATJEČAJ – Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini

Dopuna Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“   GRAD GLINA U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST raspisuje JAVNI NATJEČAJ  za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“ 1) PREDMET NATJEČAJA Predmet ovog Natječaja [...]

By |2016-05-23T10:15:33+02:0026. kolovoza 2014.|Natječaj|

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline za 2015. godinu

Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN [...]

By |2016-05-23T10:15:44+02:0011. kolovoza 2014.|Natječaj|

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata iz obnovljivih izvora energije

GRAD GLINA U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Gline“ I. Predmet Natječaja Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području [...]

By |2016-05-31T12:22:55+02:004. kolovoza 2014.|Natječaj|

Obavijest prijaviteljima na natječaj “Naš doprinos zajednici”!

Svi prijavitelji obvezni su dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga organizacije koji nije stariji od 30 dana od objave Natječaja (15. travnja). Obavještavamo kako su svi prijavitelji na natječaj (udruge, zaklade i druge neprofitne ustanove) obvezni dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi [...]

By |2016-05-31T12:09:09+02:0016. svibnja 2014.|Natječaj|

Otvoren natječaj za projekte usmjerene podizanju kvalitete života mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih. Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, javnim institucijama, jedinicama lokalne i [...]

By |2016-05-31T12:08:58+02:0016. svibnja 2014.|Natječaj|

IZMJENU I DOPUNA: Javnog natječajaa za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)

[button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/izmjenu-i-dopuna-javnog-natjecajaa-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-grada-gline-u-poduzetnickoj-zoni-zeljezara-k-c-771-k-o-josevica-n-i-35284-glina.pdf" target="_blank"]IZMJENU I DOPUNU J A V N O G N A T J E Č A J A za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)[/button] REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A [...]

By |2016-05-31T12:08:47+02:0019. listopada 2013.|Gospodarstvo, Natječaj|

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)

[button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/grad-glina-natjecaj-prodaja-nekretnine-zeljezare-cestica-77-1-ko-josevica.pdf" target="_blank"]Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Glineu Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)[/button] Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  153/09 i 143/12), članka 48.  Statuta Grada [...]

By |2016-05-31T12:09:31+02:0011. listopada 2013.|Natječaj|