ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GLINE
ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNA ZA 2018.g.
ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNA ZA 2018.G. Pročitaj više...
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA Pročitaj više...
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Pročitaj više...
Plan prijma u službu za 2018. godinu
PLAN PRIJMA Pročitaj više...
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NOVOG GRADSKOG GROBLJA U GLINI
20171018134328 Pročitaj više...
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora Pročitaj više...
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu
Gradonačelnik Grada Gline objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu I. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline su projekti i programi od interesa za Grad Glinu. II. Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u... Pročitaj više...
Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Gline
Grad Glina dodijelio 6 novih studentskih stipendija u iznosu od 800 kuna. Slijedi potpisivanje Ugovora o stipendiranju. Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Gline Pročitaj više...