Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 17
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 17 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 16
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 16 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 15
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 15 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 14
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 14 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 13
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 13 Pročitaj više...
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 12
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 12 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 11
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 11 Pročitaj više...
ZAKLJUČAK O  X. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2017. GODINU
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 10 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 9
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 9 Pročitaj više...