Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 5.
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 5 Pročitaj više...
Odluka o poništenju javnog natječaja
Odluka o poništenju javnog natječaja Pročitaj više...
Popis ostalih ugovora sklopljenih u 2018. godini – stanje 30.06.2018.
Popis ostalih ugovora sklopljenih u 2018. godini – stanje 30.06.2018. Pročitaj više...
Registar ugovora objavljenih u EOJN
Registar ugovora objavljenih u EOJN Pročitaj više...
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 4
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 4 Pročitaj više...
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 3
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 3 Pročitaj više...
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Pročitaj više...
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 2
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 2 Pročitaj više...
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 1
Plan nabave za 2018. godinu – izmjene 1 Pročitaj više...
Izvršenje Plana nabave za 2017. godinu
Izvršenje Plana nabave za 2017. godinu Pročitaj više...