Naziv: Grad Glina
Sjedište: Trg bana Josipa Jelačića 2
OIB: 79799761840

IBAN: HR1823900011812100003

Centrala Grada Gline

Tel. 044/551-608
Fax. 044/551-637

Ured gradonačelnika

Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Tel. 044/551-600
Fax. 044/551-639
E-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr