KONTAKT

Naziv: Grad Glina
Sjedište: Trg bana Josipa Jelačića 2
OIB: 79799761840

IBAN: HR1823900011812100003

Centrala Grada Gline

Tel. 044/551-608
Fax. 044/551-637

Ured gradonačelnika

Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Tel. 044/551-600
Fax. 044/551-639
E-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Marin Kaurić, mag. politologije

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 • putem pošte na adresu: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, Glina ili neposredno Uredu gradonačelnika Grada Gline na istoj adresi,
 • usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
 • telefonom na broj 044/551-601 ili telefaxom na broj 044/551-637
 • putem elektroničke pošte: marin.kauric@grad-glina.hr
______
April 17th 2021, Saturday
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • SUN 18
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MON 19
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • TUE 20
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 21
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 22
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 23
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
Powered by Dark Sky

I want to find the weather for in .