Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je izradu projektne dokumentacije za projekt ” Turističko  kulturno–informativni centar u Glini”  u iznosu od 118.125,00 kuna.  Ovim projektom se izvodi rekonstrukcija zgrade stare pošte u Glini, te njena prenamjena u zgradu turističke zajednice i izložbeni prostor. Postojeća ulična i dvorišna zgrada su izgrađene prije 15. veljače 1968.g.  Za obje zgrade nije sačuvana nikakva arhivska građa. Izrađen je detaljni arhitektonski snimak postojeće građevinske parcele k.č. 1644 koja se prema važećem planu UPU Grada Gline (Sl. vjesnik 9/03, 3/12, 50/12) nalazi u zoni mješovite, pretežito poslovne namjene (M2) i manjim dijelom (neizgrađenim dijelom) u zoni mješovite pretežito stambene namjene (M1).

U prizemlju je bila smještena poslovnica pošte s uredima, na katu je bio stan, a potkrovlje nije bilo uređeno, tj. koristilo se kao spremišni prostor. Dvorišna zgrada se trenutno ne koristi. U prostorijama dvorišne zgrade bili su smješteni radionice i spremišta.

Projekt prenamjene zgradu u urede turističke zajednice i izložbeni prostor.

U uličnoj zgradi:

–     u prizemlju: izložbeno-prodajni prostor turističke zajednice s info pultom / recepcijom, prostorom za korištenje interneta (internet kutak), točionikom za pripremu i posluživanje napitaka

–     na katu: izložbeni prostori

–     u potkrovlju: ured i izložbeni prostori

–     na polukatovima: sanitarije

U dvorišnoj zgradi:

–     u prizemlju: natkriveni prolaz – kolni prilaz stražnjem dijelu parcele, tehnička soba, te otvoreni natkriveni prostor (terasa) povezana s prednjim dvorištem

 

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/04/Ministarstvo-regionalnog-razvoja-i-fondova-Europske-unije-ugovor-o-sufinanciranju.pdf” target=””]Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – Ugovor o sufinanciranju[/button]

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/04/lokaciska-dozvola-zgrada-turisticke-zajednice-i-izlozbeni-prostor-rekonstrukcija-zgrade-stare-poste.pdf” target=””]Lokacijska dozvola[/button]