Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva ”LUTUM” i Volonterski centar Glina  u suradnji s Gradom Glina,  Komunalcem d.o.o. Glina, Gradskim društvom Crvenog križa Glina, Dječjim vrtićem ”Bubamara”,  Osnovnom školom Glina, Srednjom školom Glina te udrugama na području grada Gline.

pozivaju vas na globalnu akciju

”Zelena čistka”

u subotu 21. travnja 2018. godine.