Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije poziva Vas da se uključite u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost “Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” na području Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini i ostvarite naknadu od 700,00 kuna po gnijezdu rode. Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste Vi vlasnik ili korisnik imate gnijezdo rode možete dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na  objektima  u Sisačko-moslavačkoj  županiji  na kojima  se to  gnijezdo nalazi.

Sve vlasnike odnosno korisnike objekata s područja Sisačko­ moslavačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda molimo da se najkasnije do 10. srpnja 2015. godine (od 8,00 do 15,00 sati) jave na broj  telefona  044/679-122,  679129  ili  na  e-mail  jupriroda.smz@sk.t­ com.hr   ili da potrebnu  dokumentaciju (OIB, IBAN, br. tekućeg  računa, kopija vlasničkog lista) za ostvarivanje naknade pošalju ili osobno dostave na adresu:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Sisačko-moslavačke županije

Sisačka bb, 44317 Popovača

Detaljne informacije o projektu “Zaštita i očuvanje  bijele rode (Ciconia ciconia)” na  području  Sisačko-moslavačke  županije  u  2015. godini kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje naknade možete pogledati na Internet stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije:

www.zastita-prirode-smz.hr

[list type=”arrow”]

[/list]