[youtube id=”y_6K2FzeGAg”]

Po prijavi Grada Gline na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odlukom Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda od 25.09. 2013. godine Gradu je prihvaćen nominiran projekt Zamjena energenta pripreme ogrjevne vode u Dječjem vrtiću Bubamara u Glini u ukupnoj vrijednosti 1.071.727,50 kn od čega Fond je financirao do 80 % vrijednosti investicije.

Nakon provedenog postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odabran je najpovoljniji ponuditelj i potpisan je ugovor s firmom MI-MARIS za proizvodnju i usluge d.o.o., iz Ivanić Grada, Žitna 12 dana 3.10.2014. godine na iznos 747.530,00 kn s PDV-om.

Ovaj projekt nastavak je uspješno završenih radova na uređenju vanjskog i unutarnjeg prostora Dječjeg vrtića BUBAMARA koji su se realizirali u suradnji Grada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao i uspješno završenih i započetih projekta iz područja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Realizacijom navedenog projekta snizit će se troškovi grijanja objekta i pripreme potrošne tople vode (PTV) kao i smanjiti emisiju CO2 u atmosferu.

Grad Glina kao korisnik sredstava po ovom projektu dužan je po završetku jednom godišnje u razdoblju od 5 godina izvještavati Fond o učincima projekta.

Radovi su započeli 13.10.2014. godine, a primopredaja radova izvršena je 23.01.2015.godine.