Program potpora u poljoprivrede na području Grada Gline za 2015 -Zaključak