ZAKLJUČAK O XI. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2016. GODINU ZAKLJUČAK O XI. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2016. GODINU
Plan nabave za 2016. godinu – izmjene 11 ZAKLJUČAK O XI. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2016. GODINU

Plan nabave za 2016. godinu – izmjene 11