Zaključak o VIII. izmjenama i dopunama plana nabave Grada Gline za 2016. godinu