Zaključak o VII. izmjenama i dopunama plana nabave Grada Gline za  2016. godinu. Zaključak o VII. izmjenama i dopunama plana nabave Grada Gline za  2016. godinu.
plan-nabave-za-2016-godinu-izmjene-7 Zaključak o VII. izmjenama i dopunama plana nabave Grada Gline za  2016. godinu.

plan-nabave-za-2016-godinu-izmjene-7