Zaključak o V. izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Gline za 2016. godinu