Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije
ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost... Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije

ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Glini“