Zaključak o programu potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2016.g