Grad Glina je prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice od 17. siječnja 2017. godine kojeg provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavio za financiranje Projekt: Dječji vrtić Bubamara Glina- Uređenje dječjeg igrališta i popratnih sadržaja – faze III i IV. Prema Odluci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 15. rujna 2017. godine Gradu Glina za sufinanciranje radova i usluga odobrena su sredstva ukupnog iznosa do 300.000,00 kuna.