Za prijavu priključka električne energije na kontejner ili kamp kućicu nazovite 558-800 ili 558-810