Naziv projekta:

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Gline

 

Kratki opis projekta:

Projektom je zadano izrada dokumentacije o postojećem stanju građevine, geomehanička istraživanja, ispitivanje konstrukcije, izrada tehničkog rješenja za izvođenje radova sanacije, izvedba radova na sanaciji štete od potresa u svrhu vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Gline.

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na gradskim ulicama, nerazvrstanim cestama i mostovima na nerazvrstanim cestama na području grada Gline. Gradskim ulicama, nerazvrstanim cestama i mostovima na nerazvrstanim cestama potrebna je obnova kako bi se istim vratila funkcionalnost, produžila trajnost, te kako bi korištenje bilo moguće u punom profilu i sigurno za prometovanje. Prije izrade tehničkog rješenja za izvođenje radova sanacije potrebno je obaviti ispitivanje konstrukcije i geomehanička istraživanja kojima bi se utvrdili nužni elementi obnove, te izveli radovi na sanaciji štete od potresa.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada dokumentacije o postojećem stanju građevine, geomehanička istraživanja, ispitivanje konstrukcije, izrada tehničkog rješenja za izvođenje radova sanacije, izvedba radova na sanaciji štete od potresa. Projekt će rezultirati vraćanjem u ispravno radno stanje infrastrukture prijevoza oštećene potresom i osiguranim sigurnim prometovanjem.

 

Ukupna vrijednost projekta:

35.048.214,38 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

01.01.2022.-15.05.2023.

 

 

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.mmpi.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..