Glinska Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva “Lutum” na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavila je projekt Volontiranje365 koji ima za cilj pokretanje volonterskog centra. Zadaća centra bit će pružanje potpore glinskim udrugama vezano uz organiziranje volontera i volonterskog rada, vođenja evidencije o volontiranju, pripreme plana i programa volontiranja.

Također, održavat će radionice i predavanja o benefitima volontiranja te organizirati volonterske akcije. Na provedbi projekta bit će zaposlena jedna osoba, a rad centra predviđen je u Hrvatskom domu. Vrijednost projekta je 144.000 kuna, a partneri su Grad Glina, Udruga Iks iz Petrinje i Gradsko društvo Crvenog križa Glina. Projekt je izradila Agencija za razvoj Grada Gline.