Vodovod Glina2022-04-26T11:45:37+02:00

VODOVOD GLINA

VODOVOD GLINA

VODOVOD GLINA

Vodovod Glina d.o.o.

OIB: 40154275091

MBS: 080998070

Sjedište: Glina, Petrinjska 4

Predmet poslovanja:

  • javna vodoopskrba
  • odvodnja

Osnivač: Grad Glina (100 %)

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ivana Lamza, član uprave – direktor društva

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn

Osnivački akt: Izjava o osnivanju od 19. rujna 2015. godine

Kontakt:

044 527 891

info@vodovod-glina.hr

vodovod-glina.hr

Go to Top