Vodovod Glina d.o.o. je gradska tvrtka za javnu vodoopskrbu i odvodnju, koja je upisana 12. studenoga 2015. godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu, u sudski registar zbog osnivanja subjekta upisa podjelom-odvajanjem, s osnivanjem po prijedlogu predlagatelja Vodovod Glina – društvo s ograničenom odgovornošću.

Vodovod Glina d.o.o. smješten je u Petrinjskoj 4, a ostale funkcije poduzeća (smještaj strojeva, vozni park, skladište materijala, opreme, rezervnih dijelova i alata) smještene su u objektu u Jukinačkoj 104.

Objekti u kojima je smješteno poduzeće vlasništvo su Grada Gline. Vodovod Glina je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 %-tnom vlasništvu Grada Gline.

Poduzeće je u trgovačkom sudu registrirano za obavljanje:

  • javna vodoopskrba
  • javna odvodnja

DIREKTOR VODOVODA GLINA d.o.o.
Ivica Milčić

ADRESA
Petrinjska 4, 44400 GLINA

MBS: 080998070
OIB: 40154275091
Tel. : +385 44 527 891
Telefax: +385 44 527 895