Vodoopskrbni sustav naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Šišinečka Gračenica i Stankovac Vodoopskrbni sustav naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Šišinečka Gračenica i Stankovac
Izgradnjom vodoopskrbnog sustava na području naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Gračenica Šišinečka  i Stankovac, kao partner u projektu sudjeluju i Hrvatske vode.  Obzirom da se... Vodoopskrbni sustav naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Šišinečka Gračenica i Stankovac

Izgradnjom vodoopskrbnog sustava na području naselja Pokupska Slatina, Zaloj, Gračenica Šišinečka  i Stankovac, kao partner u projektu sudjeluju i Hrvatske vode.  Obzirom da se radi isključivo o ruralnom prostoru koji je često plavljen i gdje se stanovništvo isključivo opskrbljuje pitkom vodom iz prirodnih izvora i bunara,  koji nisu pod sanitarnim nadzorom, planirana je izgradnja  14 km vodovodne mreže uključujući i izgradnju novog crpilišta u Pokupskoj Slatini, izdašnosti  10- 15 l/s. Realizacijom projekta osigurat će se opskrba pitkom  i zdavstveno ispravnom vodom svog stanovništva. Preduvijet za projektiranje i izgradnju vodovoda je razminiranje trase vodovoda. Grad Glina je 2012.g. uputio zahtjev HCR-u da se trasa vodovoda stavi u prioritet razminiranja Grada Gline u 2013.g.  što je HCR prihvatio i osigurao sredstva.

 

Odluka: Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3195 ( slatina pokupska (D31) – Zaloj – M.solina – Prekopa (D37)) od naselja Slatina Pokupska do naselja Gračanica Šišinečka, a radi izvođenja radova razminiranja po projektu . Trasa budućeg vodovoda

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.