Direktor Vodovoda Glina d.o.o., gradske tvrtke za javnu vodoopskrbu i odvodnju, potpisao je Ugovor o financiranju Mjere 07 na najviši iznos potpore koji iznosi 2.295.640,00 kn za za ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu – izgradnja spojnog cjevovoda Glina – Donje i Gornje Selište.

Slijedi provođenje postupka javne nabave za izvoditelja radova te razdoblje provedbe ulaganja.

Podsjećamo kako je 26. rujna 2016. glinski Vodovod  podnio zahtjev za potporu za ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu – izgradnja spojnog cjevovoda Glina – D. i G. Selište, te je 10. srpnja 2017. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi donijela odluku o prihvatljivosti zahtjeva korisnika u 100 postotnom iznosu.