[youtubepl  id=”PLdhSoQColOromBBiNyriHcr5gRj1JO2hl”]

Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 2. sjednici održanoj 30. travnja 2014.g. (srijeda) i 7. svibnja 2014.g. (srijeda) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 na kojoj je usvojilo

 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2013. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013.g.
 4. Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
  1. ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2014. godinu
  2. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE
  3. Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
 5. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 6. Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 7. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 8. Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu
 9. Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014. godini
 10. Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 11. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Glina u 2014.g.
 12. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Gline
 13. Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
 14. Odluke o osnivanju Poslovno (Poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini
 15. Odluke o osnivanju Poslovno (Poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini
 16. Odluke o osnivanju Poslovno (Poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini