Članovi Gradskog vijeća Grada Gline na 11. sjednici Gradskog vijeća, koja je održana 29. studenoga, donijeli proračun Grada Gline za 2019. godinu u iznosu od 67,6 milijuna kuna.

Težište je stavljeno na razvoj, tj. na stvaranje predispozicija za razvoj gospodarstva, održavanjem, uređenjem te gradnjom komunalne i ostale infrastrukture. Proračun je razvojni i socijalni te su sve kategorije korisnika proračunskih sredstava  ravnomjerno zastupljene u proračunu.