Programom poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU“ sufinanciran je projekt „Uređenje šetališta uz rijeku Glinu“. Spomenuti projekt ima za cilj preuređenje javne turističke infrastrukture kao elemenata proširenja postojeće športsko-rekreacijske ponude Grada, kao i unapređenje ukupne kvalitete življenja.

Tehničko rješenje podrazumijeva djelomično opločenje na najatraktivnijem dijelu nasipa u dužini cca 120m i širine 1,40m te postavljanje novih klupa i koševa za smeće.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.000,00 kn od kojih Ministarstvo turizma Republike Hrvatske preuzima obvezu sufinanciranja u iznosu od 30.000,00 kn dok je preostali iznos osiguran od strane Grada Gline.