U cilju zaštite, uređenja i obnove Parka bana J. Jelačića, Grad je pribavio Studiju procjene zdravstvenog stanja stabala parka (Horting d.o.o. Sisak, lipanj 2008), Povijesnu studiju parka, a u fazi izrade je Idejni projekt za rekonstrukciju glavnog gradskog perivoja.

Po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela u Sisku, te uz njihov nadzor u periodu od 26. do 31.03.2012. godine započet će prva faza sanacije parka (hitno rušenje pojedinih stabala koja zbog svojih nepovoljnih statičkih obilježja predstavljaju potencijalnu opasnost po sigurnost ljudi i imovine kao i uklanjanje opasnih grana na kojima zbog oštećenja, napuklina i pukotina postoji povećana opasnost od loma, a time i opasnost po sigurnost ljudi i imovine.

Radove će izvoditi ovlaštena tvrtka Zrinjevac iz Zagreba Remetinečka cesta 15.
U vrijeme trajanja radova privremena regulacija prometa odvijat će se sukladno suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o., Županijske uprave za ceste i odobrenju PP Glina.