Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2017.-2019. Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2017.-2019.
Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2017.-2019. Prilog 1 – financijski plan Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2017.-2019.
  1. Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2017.-2019.
  2. Prilog 1 – financijski plan
  3. Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna