1. Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2017.-2019.
  2. Prilog 1 – financijski plan
  3. Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna