Organiziranje radnih terapija, terenski kampovi, edukacije, snimanje dokumentarnoga filma, obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rat, edukacija učenika osnovnih škola o zbivanjima za vrijeme Domovinskog rata, dio su aktivnosti projekta ”Izgradimo kuću branitelja” kojeg je izradila Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Sisačko moslavačke županije u suradnji s Agencijom za razvoj Grada Gline.

Ukupna vrijednost projekta je 500.000 kuna i prijavljen je na natječaj Sisačko-moslavačke županije financijska potpora udrugama za razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga u iznosu od 150.000 kuna. Preostali dio potrebnih sredstava aplicirat će se na natječaje Ministarstva branitelja, jedinica lokalne samouprave, te dijelom iz vlastitih sredstava i donacija.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Udruge za rad sa oboljelima od PTSP-a kao posljedica Domovinskog rata, putem aktivnosti kroz terapijske postupke i radne terapije, resocijalizacija i poboljšanje stanja zdravlja i statusa oboljelih, smanjenje broja samoubojstava branitelja oboljelih od PTSP-a. Također jedan od ciljeva je informirati i educirati mlade u školama kako bi mogli aktivno sudjelovali u demokratskom životu i stvarati svoja stajališta, te na taj način očuvati dignitet Domovinskog rata.

Agencija za razvoj Grada Gline poziva sve civilne udruge u svoje sjedište u Gradskoj upravi kako bi razradili nove projekte te pripremili popratnu projektnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaje.