UHBL PTSP SMŽ prijavila projekt vrijedan 500.000 kuna UHBL PTSP SMŽ prijavila projekt vrijedan 500.000 kuna
Organiziranje radnih terapija, terenski kampovi, edukacije, snimanje dokumentarnoga filma, obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rat, edukacija učenika osnovnih škola o zbivanjima za vrijeme Domovinskog... UHBL PTSP SMŽ prijavila projekt vrijedan 500.000 kuna

Organiziranje radnih terapija, terenski kampovi, edukacije, snimanje dokumentarnoga filma, obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rat, edukacija učenika osnovnih škola o zbivanjima za vrijeme Domovinskog rata, dio su aktivnosti projekta ”Izgradimo kuću branitelja” kojeg je izradila Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Sisačko moslavačke županije u suradnji s Agencijom za razvoj Grada Gline.

Ukupna vrijednost projekta je 500.000 kuna i prijavljen je na natječaj Sisačko-moslavačke županije financijska potpora udrugama za razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga u iznosu od 150.000 kuna. Preostali dio potrebnih sredstava aplicirat će se na natječaje Ministarstva branitelja, jedinica lokalne samouprave, te dijelom iz vlastitih sredstava i donacija.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Udruge za rad sa oboljelima od PTSP-a kao posljedica Domovinskog rata, putem aktivnosti kroz terapijske postupke i radne terapije, resocijalizacija i poboljšanje stanja zdravlja i statusa oboljelih, smanjenje broja samoubojstava branitelja oboljelih od PTSP-a. Također jedan od ciljeva je informirati i educirati mlade u školama kako bi mogli aktivno sudjelovali u demokratskom životu i stvarati svoja stajališta, te na taj način očuvati dignitet Domovinskog rata.

Agencija za razvoj Grada Gline poziva sve civilne udruge u svoje sjedište u Gradskoj upravi kako bi razradili nove projekte te pripremili popratnu projektnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaje.