Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istra predstavila je u Hrvatskom domu u Glini natječaj “Naš doprinos zajednici” za financiranje aktivnosti udruga, zaklada i ustanova sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Prezentacija natječaja, u suradnji Agencije za razvoj Grada Gline i Grada Gline, održana je kako bi se predstavile propozicije natječaja i olakšala prijava, a mogla su se i postaviti pitanja na koje su predstavnici Zaklade detaljno odgovorili.

Na prezentaciju su sudjelovale udruge i ustanove iz cijele Sisačko-moslavačke županije. Glinska razvojna agencija poziva zainteresirane potencijalne prijavitelje da se jave kako bi se razradila projekta ideja i pripremila projektna aplikacija.