Glinska Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva „Lutum“ u partnerstvu sa Srednjom školom Glina i Dječjim vrtićem Bubamara prijavila je projekt ”Naučimo o toleranciji zajedno” na natječaj Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje koji je raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Cilj projekta je kroz izvannastavne aktivnosti omogućiti djeci i mladima usvajanje stajališta, znanja i vještina za nultu toleranciju za govor mržnje i nasilja,  a sve u svrhu poboljšanja kvalitete življenja u lokalnoj zajednici.

Na provedbi projektnih aktivnosti koje između ostaloga uključuju individualna i grupna savjetovanja, usavršavanje nastavnog osoblja, kampanje s ciljem osvješćivanja o važnosti nenasilnog rješavanja sukoba, stvaranje novih tehnoloških rješenja od recikliranih materijala, simulacije suđenja, izrada slikovnice od dječjih radova bit će zaposlena jedna osoba. Projektnu prijavu i popratnu dokumentaciju izradila je Agencija za razvoj Grada Gline.