Politike fondova EU te njihovi ciklusi kao i ciklusi europskih programa, uz izrade logičke matrice te prijenos ideje u projektnu prijavu vodeći pri tome brigu o aktivnostima i rizicima unutar projekta, bili su neke od teme četverodnevne radionice održane u Zagrebu koju su uz predstavnike Agencije za razvoj Grada Gline, Gradske uprave, Gradskog društva Crvenog križa pohađali i predstavnici gradskih tvrtki Vodovod i Komunalac.

Tom prilikom razrađene su mogućnosti i snaga gradskih potencijala, ali jednako tako slabosti i prijetnje, te u skladu s tim pripremljene projektne ideje koje se planiraju aplicirati na neke od predstojećih natječaja. Radionica je provedena u suradnji Agencije za razvoj grada Gline i partnera.