Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Glina
Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gline Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Pročitaj više...
III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Gline
III. izmjene i dopune UPU Grada Gline Pročitaj više...
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA – STANJE NA DAN 30.06.2016. Registar okvirnih sporazuma o javnoj nabavi      2.  REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE SKLOPLJENIH U 2016. GODINI – STANJE NA DAN 30.06.2016. Registar ugovora bagatelne nabave     3. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – STANJE NA DAN 30.06.2016. Registar ugovora o... Pročitaj više...
Sponzorstva i donacije Grada Gline za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016.godine
Sponzorstva i donacije Grada Gline za razdoblje 01.01.2016.- 30.06.2016. Pročitaj više...
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline i popis važećih kandidatura
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta Pročitaj više...
OBAVIJEST O TESTIRANJU U POSTUPKU IMENOVANJA PROČELNIKA/PROČELNICE UREDA GRADONAČELNIKA
OBAVIJEST O TESTIRANJU U POSTUPKU IMENOVANJA PROČELNIKA/PROČELNICE UREDA GRADONAČELNIKA Pročitaj više...
Javni natječaj za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Gline
Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Gline KLASA: 310-02/16-01/05 URBROJ: 2176/20-04-16-9 od 09.06.2016. godine  gradonačelnik Grada Gline objavljuje JAVNI NATJEČAJ OBRAZAC PONUDE TROŠKOVNIK ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U JAVNOJ RASVJETI NA PODRUČJU GRADA GLINE ODLUKA... Pročitaj više...
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Gline
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline
Odluka o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline Pročitaj više...