Grad Glina u prilogu prenosi vijest sa Radio Banovine.