Naredbom, Ministra poljoprivrede, o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini („Narodne novine“ broj 17/12) troškovi označavanja pasa i cijepljenja protiv bjesnoće pasa , mačaka i pitomih vretica na području Grada Gline podmirit će se iz državnog proračuna.