REPUBLIKA HRVATSKA
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline
Klasa: 013-03/14-01/01
Urbroj: 2176/20-02-14-82
U Glini, 22. travnja 2014.
TROŠKOVI LOKALNIH IZBORA
PRIJEVREMENI IZBORI ODRŽANI 23. 03. 2014. GODINE
O P   I S I Z N O S
   
uredski materijal – glasački listići, zapisnici i prijepisi 6.418,50
uredski materijal – razno 1.409,91
Ukupno uredski materijal 7.828,41
   
objava izbornih lista u “Večernjem listu” 7.500,00
objava izbornih rezultata u “Večernjem listu” 1.875,00
plakati za biračka mjesta i liste tiskani kod “Polygraf” Sisak 1.875,00
Ukupno troškovi informiranja 11.250,00
   
troškovi telefona 0,00
Ukupno troškovi telefona 0,00
   
naknade članovima biračkih odbora 112.530,68
najam kuća za biračka mjesta 2.864,24
naknade gradskog izbornog povjerenstva 29.069,06
naknade županijskog izbornog povjerenstva 67.088,96
Ukupno naknade za izbore 211.552,94
   
UKUPNI TROŠKOVI IZBORA 230.631,35

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/04/Troskovi-izbora-2014.pdf” target=”_blank”]Troškovi lokalnih izbora – prijevremeni izbori održani 23. 03. 2014. godine[/button]