Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gline Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gline
Obavještavamo Vas da je Gradsko vijeće Grada Gline donijelo Odluku o III Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline koja je objavljena u... Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gline

Obavještavamo Vas da je Gradsko vijeće Grada Gline donijelo Odluku o III Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline koja je objavljena u Službenom vjesniku br. 12 od 26. ožujka 2015. godine na linku http://www.glasila.hr/Glasila/SV/sv1215.pdf