Suzbijanje komaraca VII. larvicidni tretman 02.08.2018.