Suzbijanje komaraca na području Grada Gline – 3. adulticidni i 4. larvicidni tretman 24.06.2019. godine