Suzbijanje komaraca na području Grada Gline – 2. adulticidni i 3. larvicidni tretman 10.06.2019. godine