Suzbijanje komaraca – I. larvicidni i I. adulticidni tretman 07.05.2018. godine