Suzbijanje komaraca - I. adulticidni i III. larvicidni tretman, 15. lipnja 2022.