Obavještavamo vas da će stručne ekipe Adria grupe d.o.o. dana 19.07.2016. godine provesti IV larvicidni i III adulticidni tretman suzbijanja komaraca.

Planirani datumi:

  • 19.07.2016. larvicidni tretman sa početkom u 16:00 sati
  • 19.07.2016. alulticivni tretman sa početkom u 20:00 sati

Mjesta tretiranja:

  • Larvicidni tretman:  Glina, G.Viduševac, D.Viduševac, Prekopa, Kihalac, Marinbrod, Maja, Hađer
  • Alulticivni tretman: Glina, Marinbrod, Kihalac, Prekopa, Dvorišće, G.Viduševac, D.Viduševac, G.Selište, D.Selište,                                          Maja, Majske Poljane