Suzbijanje komaraca – adulticidni i larvicidni tretman